Mantelzorg door kinderen

Als een familielid van een kind ziek is, kan dit een grote impact hebben op het leven van een jong iemand. Zeker als deze ziekte van langere duur is, moet er rekening mee worden gehouden dat de lasten voor het (jongvolwassen) kind dat mantelzorg verricht niet te zwaar worden. Het kan namelijk gevolgen hebben voor de fysieke en psychische gezondheid van het (jongvolwassen) kind. Door de constante druk die er thuis ontstaan is het soms moeilijk voor kinderen om ook hun eigen dingen te blijven doen. Ze houden van hun ouders en willen hen graag helpen. Maar vergeet niet dat de kinderen die de zware taak van zorgen hebben, zelf ook nog zorg kunnen gebruiken.


Wanneer is iemand mantelzorger?

Een mantelzorger is vaak een familielid of een goede bekende die vrijwillig zorg verleent aan een (chronisch) ziek persoon. Meestal is het iemand in het betreffende gezin die de zorg van een onder op zich neemt. In een geval van een ouder die met ziekte te maken heeft, zal veel van de zorg op de andere partner terecht komen. Maar ook de kinderen zullen mee moeten helpen zodat alle taken in en rondom het huis kunnen worden gedaan. Veel mantelzorgers hebben dan ook te maken met vormen van overbelasting. Dit kan voor een (jongvolwassen) kind nog veel erger zijn door hun relatief jonge leeftijd. Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden.


Hulp voor kinderen die te maken hebben met mantelzorg

Een kind dat zorg draagt voor een (chronisch)zieke of gehandicapt familielid kan zelf te kampen krijgen met stress en opgroeiproblemen. Daarom hebben zij de juiste hulp nodig om hen hierbij te kunnen ondersteunen. Leraren zouden hierin bijvoorbeeld een belangrijke taak moeten hebben om te kunnen signaleren wanneer het niet goed gaat met een kind. Net als andere familieleden, huisartsen en sportbegeleiders. Vooral tieners laten niet altijd zien als ze ergens mee zitten. Daar dienden omringende mensen extra waakzaam op te zijn wanneer zij op de hoogte zijn van de situatie thuis. Op LeekerweideGroep is er informatie te vinden voor en over jonge mantelzorgers. Van folder tot webinar, er staat genoeg op. Mochten er toch nog vragen zijn, zijn zij ook telefonisch bereikbaar voor vragen. Ook is er een speciale pagina die voor de kinderen bestemd is. Daar kunnen zij zelf informatie vinden, een test uitvoeren en tips krijgen voor wat ze het beste kunnen doen in hun situatie. Zo wordt het onderwerp goed bespreekbaar gemaakt en worden er meer kinderen mee geholpen. Dat is het beste voor iedereen.

Delen